UKENS SAK

Eiers ansvar VS boligselskapets ansvar.

Oversikt over ansvarsområde

Hvem har ansvaret for vedlikeholdet i borettslaget eller sameiet?

Eiers ansvar vil være vedlikehold og utskiftning av; innvendige ledninger, sikringsskap, apparat/vifte, varmekabler, klosett, innvendige rør samt utskiftning av benker, skap, himlingsplater, gulvbelegg, skillevegger og tapet. Eier har også ansvar for vedlikehold av viduer, gulv, tak og vegger. 

Boligselskapet har ansvar for tak, bjelkelag, bærende konstruksjoner, fellesrør, utskiftning av ytterdør og viduer samt sluk. Det samme gjelder felles rør og andre fellesinstallasjoner som går igjennom boligen. 

TEKNISK SJEF

Stian Pedersen er fom. 14.september ansatt som ny teknisk sjef i MBBL. Han får ansvaret for all teknisk aktivitet i bedriften med unntak at taksering (verditakst).  Med seg i teamet har han Knut Kjønnås og Torbjørn Helfjell.

Hovedoppgavene til teknisk avdeling er opprettelse og vedlikehold av vedlikeholdsplaner, HMS-planer, rehabiliteringsprosjekter og andre prosjekter relatert til våre borettslag og sameier.

Omorganiseringen medfører at Stian Pedersen også er MBBLs kontaktperson i tekniske saker.

TORBJØRN HELFJELL - UTFØRER TEGNEOPPDRAG I MBBL

Torbjørn utfører tegneoppdrag for:

  • Søknadstegning
  • Skissetegning
  • Illustrasjoner (Bildemontasjer)

Rabatt for medlemmer i MBBL!

VERDITAKST ELLER VERDIVURDERING?

 
Vi har spisskompetanse på verditakst og verdivurdering av de fleste eiendomstyper. Har du en landbrukseiendom, enebolig, fritidsbolig, andelsleilighet, selveierleilighet, næringseiendom eller en annen eiendom du ønsker taksert eller vurdert, ta kontakt med Knut Kjønnås eller Terje Luktvassli hos oss.