Innkalling til delegatmøte

Innkalling til delegatmøte

I henhold til vedtektenes paragraf 4-4, innkaller styret i MBBL til delegatmøte for alle medlemmer som ikke bor i borettslag. 

Tid: Onsdag 24. april klokken 09:00 i MBBL's lokaler. Det skal velges delegater til MBBL's generalforsamling. 

 

UKENS SAK

Feil vedr. forfallsdato på årets medlemskontingent!

Beklageligvis har våre medlemmer mottatt årets medlemskontingent denne uken (uke 11) med forfallsdato den 08.03.19, altså lenge før fakturaen er mottatt. Vi beklager dette på det sterkeste og ber dere se bort fra forfallsdatoen. Dere vil ikke motta ny faktura eller purring på denne utsendelsen. Ny forfallsdato er satt til 08.04.19

TEKNISK SJEF

Stian Pedersen er fom. 14.september ansatt som ny teknisk sjef i MBBL. Han får ansvaret for all teknisk aktivitet i bedriften med unntak at taksering (verditakst).  Med seg i teamet har han Knut Kjønnås og Torbjørn Helfjell.

Hovedoppgavene til teknisk avdeling er opprettelse og vedlikehold av vedlikeholdsplaner, HMS-planer, rehabiliteringsprosjekter og andre prosjekter relatert til våre borettslag og sameier.

Omorganiseringen medfører at Stian Pedersen også er MBBLs kontaktperson i tekniske saker.

TORBJØRN HELFJELL - UTFØRER TEGNEOPPDRAG I MBBL

Torbjørn utfører tegneoppdrag for:

  • Søknadstegning
  • Skissetegning
  • Illustrasjoner (Bildemontasjer)

Rabatt for medlemmer i MBBL!

VERDITAKST ELLER VERDIVURDERING?

 
Vi har spisskompetanse på verditakst og verdivurdering av de fleste eiendomstyper. Har du en landbrukseiendom, enebolig, fritidsbolig, andelsleilighet, selveierleilighet, næringseiendom eller en annen eiendom du ønsker taksert eller vurdert, ta kontakt med Knut Kjønnås eller Terje Luktvassli hos oss.