Fom. 1.juni øker Rede Eiendomsmegling medlemsrabatten fra kr.2 000,- til kr.5 000,- ved salg av bolig!

UKENS SAK

VI HAR ENDRET POSTADRESSE!!

FRA POSTBOKS 329, 8651 MOSJØEN TIL STRANDGATA 31, 8656 MOSJØEN.

VERDITAKST ELLER VERDIVURDERING?

 
Vi har spisskompetanse på verditakst og verdivurdering av de fleste eiendomstyper. Har du en landbrukseiendom, enebolig, fritidsbolig, andelsleilighet, selveierleilighet, næringseiendom eller en annen eiendom du ønsker taksert eller vurdert, ta kontakt med Knut Kjønnås eller Terje Luktvassli hos oss.

MBBL har anskaffet seg elektronisk kort leser

MBBL har anskaffet seg elektronisk kort leser, som skal hjelpe borettslagene med å oppfylle myndighetskravene i en byggesak.

Innfører krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser

Elektroniske lister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber på bygge- eller anleggsplassen.
– Endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Oversiktslister


Hvem har ansvar for HMS?
Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Forskriften stiller blant annet krav om at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplassen.
Bedre kontroll

Alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet. Det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen har HMS-kort. Dette vil i sin tur gjøre at kvaliteten på listene blir bedre. Elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige.

Ta kontakt for mer informasjon!