UKENS SAK

Borettslaget Mosjøen II har utført renovering

 

Nå har Borettslag Mosjøen II utført diverse renovering.
De har balandt annet renovert tak, trappeoppgangene (maling og lys) og de har oppgradert brannsikkerheten. 

 

Her er noen bilder fra trappeoppgangene: 

 

(Før)                                                             (Etter)                                                     (Før)                                                       (Etter) 
                                        

                     

 

VERDITAKST ELLER VERDIVURDERING?

 
Vi har spisskompetanse på verditakst og verdivurdering av de fleste eiendomstyper. Har du en landbrukseiendom, enebolig, fritidsbolig, andelsleilighet, selveierleilighet, næringseiendom eller en annen eiendom du ønsker taksert eller vurdert, ta kontakt med Knut Kjønnås eller Terje Luktvassli hos oss.

HMS-AVTALE

MBBL har inngått avtale om kjøp av programvare for å ivareta alle våre tilknyttede borettslag og boligsameiers Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Alle boligselskap er forpliktet til å følge lover og forskrifter knyttet til dette, og BevarHMS, som systemet heter vil hjelpe styrene i boligselskapene til å holde kontroll på dette.
Ta kontakt med Stian Pedersen hos oss for en gjennomgang.

Brannforebygging og kontroll en av de mest sentrale ansvarsområdene styrene har.

 

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag sitt bilde.

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag sitt bilde.